1 – MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như:

*Hỗ trợ khách hàng: mua hàng, thanh toán, giao hàng.

* Cung cấp thông tin sản phẩm, các dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.

* Gửi thông báo các chương trình, sản phẩm mới nhất của chúng tôi.

* Giải quyết các vấn đề phát sinh khi mua hàng.

* Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp.

* Đo lường và cải thiện dịch vụ của chúng tôi

2 – PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi:

* Khách hàng trực tiếp cung cấp: Khách hàng trực tiếp cung cấp bao gồm: họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, địa chỉ.

* Khách hàng tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi khách hàng.

* Từ những nguồn hợp pháp khác: chúng tôi thu thập thông tin khách hàng từ những nguồn hợp pháp khác

3 – THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ. Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cung cấp.

4 – NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

* Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng. Và chỉ giới hạn trong phạm vị thông tin cần thiết. Cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân

* Chúng tôi sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số liên quan đến. Website https://tiemsoinho.com/ . Khi đó, bên thứ ba có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó.

* Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện. Hoặc thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.

* Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu. Và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

* Chuyển giao kinh doanh ( nếu có): Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với các công ty khác. Người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

5- PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU:

Nếu quý khách có bất cứ yêu cầu nào về việc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, quý khách có thể:

* Gọi trực tiếp về số điện thoại: 0982.54.82.95

* Email: info@d3plus.com

Những cookie này rất cần thiết cho hoạt động của trang web chúng tôi, trải nghiệm duyệt web của quý khách và chúng cũng được sử dụng để kích hoạt xác thực và bảo mật. Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập bởi các cookie này để: • Giám sát nhằm đảm bảo các trang web của chúng tôi hoạt động một cách chính xác và cung cấp nội dung cho quý khách một cách tin cậy • Khi cần thiết, chuyển thông tin của quý khách giữa các trang với nhau để tránh phải nhập lại thông tin.